Vés al contingut

Cinc anys contra les causes estructurals de la corrupció (2015-2020)

  • per

El 9 de desembre de 2015, coincidint amb el Dia internacional de Nacions Unides de lluita contra la corrupció Partits polítics i més de 50 entitats procedents de tots els àmbits i sectors socials van signar al Parlament de Catalunya el Decàleg del Pacte Social contra la Corrupció, resum del Pacte Social contra la corrupció. Aquest era el resultat d’un llarg procés participatiu dinamitzat pel Grup impulsor del Parlament Ciutadà que va recollir continguts de la Comissió Nova Política i de la web elpaisquevolem.cat, i que va fer un procés deliberatiu a www.deliberaweb.com, que va culminar en una jornada el 13 de juny del 2015.

Un dels compromisos de la signatura del Decàleg, va ser el d’impulsar l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (l’O3C), i una Comissió Parlamentària per tractar de les mesures. L’Observatori es va constituir el dia 20 de febrer de 2016 i la Comissió Parlamentària (Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció i per a la Regeneració Democràtica -CEMCORD-) va començar a treballar el 28 de gener de 2016.

L’Observatori va participar activament com a membre amb veu però sense vot en aquesta Comissió (CEMCORD). Va proposar alguns ponents, va assistir a les 15 sessions que es van fer i va formular preguntes a les 23 persones que hi van comparèixer. Al finalitzar va aportar el seu propi informe de conclusions i va participar en el debat de conclusions conjuntes el dia 16 de març de 2017, que va donar com a resultat l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de 245 propostes.


A part d’aquesta missió fundacional pròpiament dita, l’Observatori va interpel·lar els partits polítics a reduir la despesa electoral i a determinar els seus compromisos per combatre la corrupció, i va organitzar una deliberació electoral sobre les mesures prioritàries per combatre estructuralment la corrupció el dia 14 de juny de 2016, al Centre Cívic Sandaru.

De la mateixa manera, l’Observatori va estar a punt d’aconseguir l’estiu de 2017, la convocatòria d’una compareixença conjunta al Parlament dels grups polítics i les institucions de control, lluita contra el frau i garantia dels drets dels ciutadans, perquè es posicionessin públicament sobre les conclusions aprovades i prioritzessin aquelles que consideressin més importants, però els esdeveniments polítics d’aquell estiu ho van fer finalment impossible.

Des d’aquell moment, a l’Observatori, va fer la pròpia priorització de les 245 mesures, des de la perspectiva i coneixement acumulat, per tal que fossin més fàcilment assimilables i comprensibles per la ciutadania i el món associatiu, i tres anys després, va acabar el document “Materials per una Catalunya sense Corrupció. La ciutadania com actor polític” que tracta sobre: l’Estat de la corrupció i corrupció de l’Estat; Prevenció de la corrupció; Control previ de la corrupció; Control post corrupció i Participació i control ciutadà.

Amb la voluntat d’impulsar la posada en pràctica d’aquestes mesures va participar en el procés participatiu de definició de l’Estratègia de lluita contra la Corrupció i l’enfortiment de la integritat pública del Govern de la Generalitat de Catalunya, que s’ha concretat en la definició de 25 mesures i 89 actuacions, que serà objecte de monitorització per part de l’Espai de de participació ciutadana de Seguiment de l’Estratègia, en el qual l’Observatori hi té presència activa.

Finalment, s’ha aconseguit, mitjançant l’aprovació de la Resolució 735/XII del Ple del Parlament contra la corrupció, que el Parlament aculli la primera edició de la Cimera contra la Corrupció, els objectius de la qual seran:

●       “L’avaluació i el seguiment de l’estat d’execució de les mesures consensuades en el marc del Pacte Social contra la Corrupció i en el si de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, aprovades pel parlament el 5 d’abril de 2017.

●       L’elaboració d’un pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, que fixi les prioritats i un calendari d’aplicació.

●       La creació d’una comissió executiva per al desplegament del pla de treball.”

En aquesta Cimera, que impulsa l’Observatori, aquest proposa entre d’altres, les següents mesures:

  • L’’elaboració pel Parlament de Catalunya d’una Proposició de llei a enviar a la Mesa del Congrés de Diputats que reculli les propostes de Reforma del Codi Penal incloses en l’informe de la CEMCORD. 
  • Que la modificació del Codi Penal, contra els delictes de frau i corrupció, formi part dels acords de reconstrucció econòmica i social per superar els efectes de la pandèmia de la COVID19. Cal evitar, entre d’altres, el perill de malbaratament de les transferències europees.
Comparteix:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *