Skip to content

Convocada la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció (8 de juliol 2022)

Observatori Ciutadà contra la Corrupció

Convocada la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, divendres 8 de juliol de 2022 al Parlament de Catalunya

La Mesa del Parlament, en la seva reunió de 2 de març d’enguany, ha confirmat la celebració de la II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció en compliment de l’acord que es va prendre en la I Cimera de fer una segona al cap de dos anys. S’ha fixat la data de divendres 8 de juliol a les 9 del matí

Estem en ple procés participatiu de preparació de la II Cimera , avaluant els acords de la I Cimera i recollint noves propostes a aportar a la II Cimera, on esperem la màxima participació de les entitats adherides al Pacte Social contra la Corrupció, els organismes de control i les forces polítiques.

En què consistirà la II Cimera?

Començarem amb una avaluació del grau de compliment del pla de treball per a la materialització de les mesures més urgents acordades en la I Cimera contra la corrupció 2020-2022.

Continuarem amb una proposta de Mesures prioritàries en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció, sigui pendents del pla anterior com de noves. Es presentaran els resultats de les propostes trameses prèviament per les diferents organitzacions i es farà una valoració de la urgència, prioritat i viabilitat de les propostes presentades de cara a incorporar-les en el pla de treball 2022-2024

Les propostes sortiran de:

  • Les mesures pendents del pla de treball 2020-22 (acords no finalitzats de la I Cimera que es vulguin mantenir i incorporar-los als objectius de la II Cimera) a partir de la revisió del document d’avaluació de la Comissió Executiva

  • Altres a prioritzar en la lluita contra les causes estructurals de la corrupció:

    Mesures del Pacte social contra la corrupció no incloses entre els acords de la I Cimera

    Propostes de l’Informe final de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat pública

    Acords proposats però no aprovats en la I Cimera.

Posteriorment s’acordarà un nou pla de treball, amb compromisos i terminis. I també, la proposta i acord sobre canvi de nom, funcions, criteris de participació i composició, calendari.

Finalment, es farà una avaluació i actualització de la comissió executiva per al desplegament del nou Pla de treball.

Més informació a:
Observatori Ciutadà Contra la Corrupció – contralacorrupcio.cat

observatori@contralacorrupcio.cat

Comparteix: