Vés al contingut

Documents clau

Oficina Antifrau de Catalunya

Informe de seguiment dels treballs de la CEMCORD. Propostes i recomanacions. 6.2.2017

La corrupció a Catalunya: Percepcions i actituds ciutadanes. Baròmetre 2018.

Propostes de l’Oficina Antifrau per a una política d’integritat a Catalunya. Octubre 2019

45 recomanacions de l’Oficina Antifrau per a una política d’integritat a Catalunya. Octubre 2019.

Parlament de Catalunya

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

PLE 33 5 d’abril de 2017 | Debat i votació Informe de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Resolució 735/XII del Parlament de Catalunya, sobre la lluita contra la corrupció

Espai de documentació de la CEMCORD

Secretaria de Transparència i Govern Obert

Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015 2017

Pla de Govern Obert de la Generalitat de Catalunya 2019-2020. Resum executiu.

PROCÉS PARTICIPATIU PER L’ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I D’ENFORTIMENT DE LA INTEGRITAT PÚBLICA Síntesi de les aportacions a les cinc sessions de debat realitzades 8 de d’octubre de 2019

Estratègia aprovada 15 gener 2020

Document de retorn – Procés participatiu Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat 

Informe Acompliment mesures previstes en el Pacte Social Contra la Corrupció i les actuacions fetes pel govern de la Generalitat. 

Síndic de greuges de Catalunya

INFORME SOBRE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN. JULIOL 2019

Sindicatura de comptes de Catalunya

Informes de fiscalització

Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP)

Criteri aprovat per la GAIP sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de les subvencions als grups polítics de les corporacions locals, per si us pot resultar pertinent

Observatori Ciutadà contra la Corrupció (O3C)

170123 DOCUMENT DE TREBALL PROPOSTES A CEMCORD DE O3C

170314 Aportacions de O3C a resolucions CEMCORD

170704 Comparativa Mesures Pacte Contra Corrupció i Conclusions CEMCORD 01

180910 Materials Catalunya sense corrupció

Documents d’entitats

La destrucció d’informació pública Una mirada multidisciplinària sobre l’eliminació ordenada de la documentació. Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya

Comparteix: