Vés al contingut

Iniciatives ciutadanes

Observatori Ciutadà contra la Corrupció del País Valencià

L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció es una associació constituïda en 2015 per a promoure els valors democràtics europeus de transparència i dret ciutadà d’accés a la informació; impulsar la participació ciutadana en la lluita contra la corrupció i especialment la de la societat civil organitzada; i animar i promoure l’acció participativa democràtica, ciutadana, de control i denúncia alternativa.

Xnet

És un projecte que des de 2008, amb seu a Barcelona, actua en diversos camps: democràcia en xarxa (mecanismes de participació i control ciutadà del poder i les institucions); defensa d’un Internet lliure i neutral; lliure circulació de la cultura, el coneixement i la informació i la defensa del periodisme ciutadà pel dret a saber, informar i estar informats; lluita legal, tècnica i comunicativa contra la corrupció; i tecnopolítica entesa com la pràctica i l’acció en Xarxa per a l’apoderament, la justícia i la transformació social.

Bústia

CIVIO

Organització independent i sense ànim de lucre que fa servir el periodisme i la innovació per fomentar la transparència i la rendició de comptes.

Projectes:
http://quienmanda.es/
http://dondevanmisimpuestos.es/
http://www.elindultometro.es/index.html
http://elboenuestrodecadadia.com/

OCAN (Observatoriu ciudadanu anticorrupción d’Asturies)

És una associació sense ànim de lucre impulsada per perseguir la corrupció a Astúries en totes les seves formes, i oberta a la ciutadania per a la seva col·laboració tant en la denúncia com en l’aportació de treball, finançament, etc.  Els seus fins són:  Lluitar contra la corrupció i les actuacions irregulars especialment aquelles vinculades amb les administracions públiques en totes les seves formes i entorns, per totes les vies legalment possibles inclosa la via judicial; Exigir un exercici ètic i responsable de la política a nivell local, autonòmic, nacional i europeu, a tots els servidors de totes les institucions, ens i empreses públiques; Promoure una participació social que permeti garantir la transparència en la vida institucional i el control efectiu de l’activitat pública.

Llums i taquígrafs

Atles de la corrupció (properament)

Atles de la corrupció, el frau i la impunitat als PPCC
Radiografia i cartografia de les corrupcions, els fraus i les impunitats als Països Catalans

Trivial Atles de la corrupció

Acción Cívica contra la corrupción

Asociación que facilita que abogados de cualquier punto de España puedan personarse como Acusación popular, en representación de la misma y de forma desinteresada, en procedimientos judiciales por desvío de fondos públicos.

Observatoris Ciutadans Municipals

Observatori ciutadà de l’Administració – Eina ciutadana per fer-nos amb el control de les coses que ens importen
http://ocmunicipal.net/ca/engega-la-web/

Grup de Treball contra la Corrupció a Catalunya

Neix el gener de 2015 per potenciar i federar les competències de grups i persones ja actives en la matèria en una xarxa activa, estable, coordinada i col·laborativa contra la corrupció.

Cafèambllet

Revista de denúncia de la corrupció nascuda el 2014.

Transparencia Internacional 

La única ONG a escala mundial dedicada a combatir la corrupción.
http://transparencia.org.es/plataforma-participa/

Acces Info Europa 

Defendiendo y promoviendo el Derecho de Acceso a la Información en Europa

+ Democracia 

Una organización política ciudadana que quiere influir para mejorar la calidad de nuestra democracia e incrementar la participación política ciudadana.

Hay derecho 

Fundación independiente que promueve acciones para una información objetiva e independiente a ciudadanos y líderes sobre problemas de nuestra sociedad y sus posibles soluciones: la regeneración del Estado de Derecho.

Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)

Fundado en 1998,  especialista en materia presupuestaria, de control del gasto, financiera y tributaria, aduanera y recaudatoria a los ojos de la sociedad civil, en los medios de comunicación y ante colectivos y organizaciones sociales, que lo reconocen como un colectivo competente, riguroso, independiente y fiable.

Comparteix: