Compareixença sobre Llei Alertadores

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat 202-00022/12 Martí Olivella i Solé, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció 19 de juny de 2020 (extracte...

Llegeix més...

Compareixença sobre Llei Alertadores

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat 202-00022/12 Martí Olivella i Solé, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció 19 de juny de 2020…
Comparteix: