Vés al contingut

I Cimera contra les causes estructurals de la corrupció

Foto de grup de la Cimera, amb les mesures i distàncies pròpies de l’epidèmia
Foto de grup de la Cimera, amb les mesures i distàncies pròpies de l’epidèmia

La I Cimera Contra la Corrupció, malgrat la situació sanitària i social que vivim, s’ha pogut realitzar a l’Auditori del Parlament de Catalunya. És una demostració que la ciutadania organitzada pot empènyer les forces polítiques i les institucions a resoldre problemes complexos, de difícil resolució quan elles mateixes en poden ser jutge i part. És un exemple que tenim camins per superar la impotència front la corrupció.

Per primera vegada, convocats per l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció (O3C) ens hem reunit els 7 grups parlamentaris, 5 organismes de control, 2 departaments del Govern i més de 20 entitats signants del Pacte Social contra la Corrupció. Algunes Entitats no varen poder participar directament per la limitació del número de persones en compliment de la distància necessària per la prevenció del COVID. Tot i això, es va poder seguir en streaming el desenvolupament de la jornada.

Sortim amb el compromís de treballar conjuntament per implementar 16 mesures clau adreçades a combatre les causes estructurals de la corrupció.

Els 16 acords presos per unanimitat, o quasi (1 o 2 a mitges o abstenció) són:

1 – Aprovar nova llei de finançament de partits i reducció de despeses electorals;
2 – Augmentar la transparència i el control ciutadà sobre la contractació pública;
3 – Revisar el sistema de control previ d’idoneïtat dels càrrecs públics, reforçar el règim d’incompatibilitats, establir polítiques sobre regals i preveure restriccions post-càrrec (portes giratòries);
4 – Retiment de comptes: publicar informes d’avaluació sobre compliment de compromisos (què s’ha promès en campanya i què s’ha promès i fet com a govern); control sobre la liquidació dels pressupostos (què s’ha gastat, què no i perquè);
5 – Dotar-se del reglament de la Llei de Transparència
6 – Trobar un procediment més clar i imparcial per incoar els procediments sancionadors previstos en la llei de Transparència;
7 – Garantir la publicitat activa, conèixer la traçabilitat de les reunions amb els grups d’interès: saber què s’ha parlat i quins documents s’han aportat. També conèixer reunions sol·licitades i no acceptades;
8 – Que l’Oficina Antifrau assumeixi la tutela i protecció de les persones alertadores i la gestió dels conflictes d’interès;
9 – Revisar els procediments dels nomenaments en ens públics;
10 – Modificar la composició del Comitè Assessor d’Ètica Pública amb persones lliures de filiacions polítiques i de càrrecs en l’administració;
11 – Treballar el disseny i avaluació d’un règim de transparència pel qual progressivament, tot començant des del sector públic, es vagi a la supressió de l’efectiu i es garanteixi la seguretat i protecció de la intimitat en les diferents formes de diner telemàtic;
14 – Prohibir la contractació pública i les ajudes a empreses que directa o indirectament tenen relació amb paradisos fiscals o equivalents;
15 – Reduir la quota defraudada, per ser delicte contra Hisenda, a una quantia inferior a l’actual de 125.000€, tenint en compte la persona fiscal en conjunt;
16 – Revisar (ó si cal, suprimir) l’estimació objectiva i el règim simplificat;
17 –  Incrementar recursos, especialització tecnològica i humana en la lluita contra el frau i l’elusió fiscals;
18 – Afavorir la col·laboració i intercanvi d’informació entre administracions tributàries.

Només dues propostes no han obtingut acord:
la 12, sobre repensar i modificar la relació entre militància i exercici d’alts càrrecs i personal directiu de l’administració pública;
i la 13, sobre la prohibició d’aportacions econòmiques al finançament dels seus partits de les persones que exerceixen aquests alts càrrecs directius, mentre hi romanguin.

En sis mesos la Comissió Executiva farà un informe sobre la situació, els resultats del qual es donaran també a conèixer a la premsa. També hi ha el compromís de fer la II Cimera en dos anys. També s’ha acordat donar suport i instar al compliment de les “25 mesures de lluita contra la corrupció i l’enfortiment de la integritat pública” de la Generalitat de Catalunya del 15 de gener de 2020.

En acabar, per part de l’Observatori s’ha fet una crida als partits a manifestar el seu compromís amb els acords presos incloent-los en els seus programes electorals i iniciatives legislatives en el Parlament català, o en l’espanyol, en aquelles matèries que de moment no es tenen les competències a Catalunya.

L’Observatori apel·la totes les organitzacions ciutadanes i entitats socials a adherir-se al Pacte Social contra al Corrupció i a formar part activa de l’Observatori. La participació ciutadana és clau en aquesta nova etapa en què es podrà seguir l’acompliment dels acords presos en la Cimera a través de la Comissió Executiva. Aquesta estarà formada per 3 representants de l’Observatori, triats entre els seus membres i 2 dels Grups Parlamentaris, triats en la Mesa ampliada del Parlament.

Els organismes de control, (Síndic de Greuges, Sindicatura de Comptes, Oficina Antifrau, GAIP i Agència Tributària de Catalunya) per les seves característiques de independència no podran formar part de la Comissió Executiva, però han ofert tot el suport tècnic i jurídic per fer avançar els acords presos. També s’ha insistit en la necessitat que els organismes de control millorin, si cal, la seva coordinació.

Galeria de fotos de la Cimera

Vídeo íntegre de la Cimera

Video Roda de premsa

Àudio Carme Forcadell a la Cimera

Participants a la Cimera

Dossier I Cimera CC Parlament

Resultats I Cimera contra la Corrupció

Informes de la Comissió Executiva – 1r Informe

Informes de la Comissió Executiva – 2n Informe

Informes de la Comissió Executiva – 3n Informe

Conclusions I Cimera. Comissió Executiva

Galeria de fotos de la Cimera
Resultats I Cimera contra la Corrupció
Dossier I Cimera CC Parlament
Participants a la Cimera
Informes de la Comissió Executiva – 1r Informe
Informes de la Comissió Executiva – 2n Informe
Informes de la Comissió Executiva – 3r Informe
Conclusions I Cimera. Comissió Executiva
Comparteix: