Skip to content

Compareixença sobre Llei Alertadores

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat 202-00022/12 Martí Olivella i Solé, de l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció 19 de juny de 2020 (extracte...

Llegeix més...
Debat Corrupció

Proposta de Pacte Social contra la Corrupció

La proposta de Pacte Social Contra la Corrupció que presentem és el resultat d’un llarg procés participatiu dinamitzat pel Grup impulsor del Parlament Ciutadà que ha recollit continguts de la Comissió…
Comparteix: